• Sieťové technológie

O kurzu

Kurz je určený pre každého, kto sa chce zoznámiť so sieťovými technológiami. Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o sieťach, aktívnych a pasívnych prvkoch, TCP/IP a ISO/OSI modeli a osvoja si praktické zručnosti s konfiguráciou routra, switcha, statického a dynamického smerovania (RIP, OSPF), DNS, NAT a DHCP.

Trvanie: 2x8 hodín.

Ideálny počet účastníkov: maximálne 20 účastníkov.

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť) a vlastný notebook.

Zoznam lekcií

 • Počítačová sieť
 • Sieťové architektúry
 • Rodina protokolov TCP/IP
 • Aktívne a pasívne prvky
 • Riadenie prístupu k médiu
 • Sieťová vrstva a smerovanie
 • Transportná vrstva
 • Aplikačne orientované vrstvy
 • Podsieťovanie (VLSM)
 • Most vs. prepínač
 • Konfigurácia PC, prepínača a smerovača
 • Statické smerovanie
 • Dynamické smerovanie (RIP, OSPF)
 • Konfigurácia DNS, DHCP a NAT

Ukážka

Ukážka nie je k dispozícii.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

70%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

63%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

73%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

70%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

73%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

70%

Lektor je odborník na danú problematiku.

93%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

83%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

83%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

80%

Lektor dával účastníkom priestor.

80%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

93%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

100%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

83%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

13

Trainings

150

Students

314

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov, IT analytika, technického konzultanta, agile project managera, ...). Vo voľnom čase sa venuje pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učí praktické IT predmety na strednej škole v Brne) a lektorskej činnosti.

x
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors on this website. That's Fine