• Komunikácia
  Kurz rozvoja komunikačných schopností

O kurzu

Kurz rozvoja komunikačných schopností je veľmi interaktívny workshop. Účastníci pochopia a vyskúšajú si, čo spôsobujú emócie v komunikácii, ako správne používať argumenty, čo spôsobujú predsudky, ako a prečo používať otázky, ako rozpoznať a brániť sa manipulácii, ako riešiť konflikty, ako vyjednávať a dávať konštruktívnu spätnú väzbu. Dozvedia sa, aký je ich preferovaný komunikačný štýl a akú majú tendenciu riešenia konfliktov. Pochopia, prečo niekedy komunikácia viazne a ako efektívne komunikovať v rôznych situáciách a s rôznymi ľuďmi.

Trvanie: 6-10 hodín (1-2 dni).

Ideálny počet účastníkov: 12 (tento počet sa dá krásne rozdeliť na skupinky po 2, 3, 4 a 6 ľudí, čo je ideálne pre všetky aktivity vrámci workshopu).

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť a zapojenie sa).

Zoznam lekcií

 • Úvod
 • Emócie v komunikácii
 • Argumenty v komunikácii
 • Sebevedomá komunikácie
 • Transakčná analýza
 • Predsudky v komunikácii
 • Otázky a ich význam v komunikácii
 • Manipulácia v komunikácii
 • Konflikt v komunikácii
 • Základy vyjednávania
 • Konštruktívna spätná väzba (kritika a pochvala)

Ukážka z workshopu

Ukážka nie je k dispozícii.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

93%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

92%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

95%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

97%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

93%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

97%

Lektor je odborník na danú problematiku.

97%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

98%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

95%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

97%

Lektor dával účastníkom priestor.

97%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

98%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

93%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

97%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

13

Trainings

150

Students

314

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov, IT analytika, technického konzultanta, agile project managera, ...). Vo voľnom čase sa venuje pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učí praktické IT predmety na strednej škole v Brne) a lektorskej činnosti.

x
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors on this website. That's Fine