• Relačné databázy

O kurzu

Kurz je určený pre každého, kto si chce osvojiť techniky pre prácu s dátami v prostredí relačného databázového systému (MySQL/MariaDB/..). Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o syntaxi jazyka SQL, osvoja si praktické zručnosti s jeho použitím na reálnych príkladoch z praxe. Naučia sa pracovať s dátovými typmi, tabuľkami, pohľadmi a osvoja si dôležité programátorské techniky nutné pri vývoji databáz (procedúry, funkcie, trigre, udalosti).

Trvanie: 2x8 hodín.

Ideálny počet účastníkov: maximálne 20 účastníkov.

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť) a vlastný notebook.

Zoznam lekcií

 • Úvod do relačných databáz a jazyka SQL
 • Väzby medzi tabuľkami
 • Prehľad základných dátových typov
 • Normalizácia relačných databáz
 • Zoznámenie sa s prostredím pre prácu s databázou
 • Tvorba databázy a databázových tabuliek
 • Vkladanie, výber, filtrovanie, radenie a agregácie dát
 • Spojenie viacerých tabuliek, vnorené dotazy
 • Indexy a optimalizácia výkonu
 • Editácia a odstránenie dát
 • Správa používateľov a prístupových práv
 • Pohľady, funkcie, procedúry, trigre a udalosti

Ukážka

Ukážka nie je k dispozícii.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

90%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

89%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

88%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

88%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

87%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

90%

Lektor je odborník na danú problematiku.

98%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

86%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

91%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

87%

Lektor dával účastníkom priestor.

94%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

94%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

98%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

86%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

13

Trainings

150

Students

314

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov, IT analytika, technického konzultanta, agile project managera, ...). Vo voľnom čase sa venuje pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učí praktické IT predmety na strednej škole v Brne) a lektorskej činnosti.

x
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors on this website. That's Fine