• JAVA/PHP OOP
  Úvod do objektovo-orientovaného programovania v jazyku JAVA/PHP

O kurzu

Kurz objektovo-orientovaného programovania v jazyku Java/PHP je určený tým, ktorí sa chcú naučiť programovať a myslieť objektovo-orientovane.

Jednotlivé lekcie postupne predstavujú programovací jazyk Java a princípy objektovo-orientovaného programovania. Na začiatku sa zameriame na princípy objektovo-orientovaného programovania. Poslucháč pochopí rozdiel medzi objektom a triedou a oboznámi sa s pojmami ako sú atribút, metóda, ... čo je predpoklad pre pochopenie princípov objektovo-orientovaného programovania. V nasledujúcich lekciách sa postupne zoznámi so syntaxou jazyka Java a s vytvorením spustiteľnej triedy (aj z príkazového riadka), so základnou prácu s atribútmi, metódami a inštanciami tried (Vertex2D, Triangle, Circle, SimplePolygon, ArrayPolygon), s abstraktými triedami a metódami, s preťažovaním metód, s prácou s rozhraniami, s výnimkami (DbException, DbUnreachableException a CannotStoreException), kolekciami a usporiadanými kolekciami a na záver práca s externými súbormi (zápis a čítanie).

Trvanie: 20 hodín (ideálne 1-2 lekcie za týždeň, celkovo 8-10 týždňov; zhustená forma 3 dni po cca 6 hodín).

Ideálny počet účastníkov: maximálne 12-15 účastníkov.

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť a vlastný notebook).

Zoznam lekcií

 • Lekcia 0: Objektové myslenie (objekt, trieda, atribút, metóda)
 • Lekcia 1: Hello world v jazyku JAVA/PHP
 • Lekcia 2: Getry, Setry, inštancie tried
 • Lekcia 3: Konštruktory, preťaženie metód
 • Lekcia 4: Rozhrania, statické metódy
 • Lekcia 5: Dedičnosť
 • Lekcia 6: Abstraktné triedy
 • Lekcia 7: Výnimky
 • Lekcia 8: Kolekcie
 • Lekcia 9: Usporiadané kolekcie
 • Lekcia 10: Externé súbory

Ukážka lekcie 2

Lekcia 2: Getry, Setry, inštancie tried

Lekcia je zameraná na základnú prácu s atribútmi, metódami a inštanciami tried. Použitie základných metód na objektoch (inštanciách tried). Vytvorenie tried Vertex2D (ktorá reprezentuje bod v 2D priestore) a Triangle (trojuholníka v 2D priestore), vytváranie objektov, nastavovanie atribútov, vypisovanie na výstupnú obrazovku.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

97%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

98%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

94%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

100%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

97%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

100%

Lektor je odborník na danú problematiku.

100%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

98%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

97%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

97%

Lektor dával účastníkom priestor.

96%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

96%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

98%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

98%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

13

Trainings

150

Students

314

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov, IT analytika, technického konzultanta, agile project managera, ...). Vo voľnom čase sa venuje pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učí praktické IT predmety na strednej škole v Brne) a lektorskej činnosti.

x
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors on this website. That's Fine